popravek_4d

Advokatska društva Podjed i Andrić započela su saradnju kako bi klijentima obezbijedila što je moguće viši stepen usluga.

Stručni tim pravnih eksperata je specijalizovan prije svega na području privrednog i krivičnog prava, pri čemu se naš cilj zasniva na namjeri da strankama pružimo sveobuhvatnu paletu advokatskih usluga, koje su potrebne kako privrednim subjektima za njihovo neometano poslovanje, tako i fizičkim licima za njihove lične interese.

U zavisnosti od potreba klijenata sarađujemo sa spoljnim savjetnicima u određenim specijalizovanim oblastima (računovodstveni, carinski i poreski predmeti, istraživanja tržišta itd.). U svrhu realizacije međunarodnih mandata sarađujemo sa razgranatom mrežom kolegijalnih kancelarija u susednim zemljama.

Vodeća načela našeg rada počivaju na brzoj sposobnosti reagovanja i prilagođavanja te na visokom nivou usluga, što po našem mišljenju predstavlja odlučujući faktor za zadovoljstvo naših klijenata. Prije svega smo svjesni činjenice da je u današnjem poslovnom svijetu direktan i praktičan savjet klijentu od sve većeg značaja.

Partneri

Luka Podjed, Odvetniška družba Podjed, Odvetniška družba Andrić, Law Firm Podjed, Law Firm Andrić, Ljubljana

Luka Podjed

Partner
Andrej Andrić, Odvetniška družba Podjed, Odvetniška družba Andrić, Law Firm Podjed, Law Firm Andrić, Ljubljana

Andrej Andrić

Partner
Blaž Merčun, Odvetniška družba Podjed, Odvetniška družba Andrić, Law Firm Podjed, Law Firm Andrić, Ljubljana

Blaž Merčun

Partner
Sašo Jovčić, Odvetniška družba Podjed, Odvetniška družba Andrić, Law Firm Podjed, Law Firm Andrić, Ljubljana

Sašo Jovčić

Partner
Matija Kahne, Odvetniška družba Podjed, Odvetniška družba Andrić, Law Firm Podjed, Law Firm Andrić, Ljubljana

Matija Kahne

Advokat

Advokati

Aleš Žiher, Odvetniška družba Podjed, Odvetniška družba Andrić, Law Firm Podjed, Law Firm Andrić, Ljubljana

Aleš Žiher

Advokat
Matej Brajnik, Odvetniška družba Podjed, Odvetniška družba Andrić, Law Firm Podjed, Law Firm Andrić, Ljubljana

Matej Brajnik

Advokat
Urban Kropivšek, Odvetniška družba Podjed, Odvetniška družba Andrić, Law Firm Podjed, Law Firm Andrić, Ljubljana

Urban Kropivšek

Advokat
Aleša Mercina, Odvetniška družba Podjed, Odvetniška družba Andrić, Law Firm Podjed, Law Firm Andrić, Ljubljana

Aleša Mercina

Advokat

Advokatski kandidati

Advokatski pripravnici

Matija Zupančič, Odvetniška družba Podjed, Odvetniška družba Andrić, Law Firm Podjed, Law Firm Andrić, Ljubljana

Matija Zupančič

Magistar prava

Administracija

Katja Pustotnik, Odvetniška družba Podjed, Odvetniška družba Andrić, Law Firm Podjed, Law Firm Andrić, Ljubljana

Katja Pustotnik

Poslovna asistentkinja

Lokacija i kontakt

Neposredna blizina svih značajnih sudskih, upravnih i drugih institucija omogućava nam da efikasno ostvarujemo interese naših klijenata.

Odvetniška družba Andrić o.p. – d.o.o.
Štefanova ulica 13A
1000 Ljubljana, Slovenija

tel: +386 1 43 00 333
fax: +386 1 43 00 320

email: [email protected]

© Andric 2017