Radno pravo

Našim klijentima nudimo kvalitetne usluge u sporovima između radnika i poslodavaca svih vrsta, kako u individualnim tako i u kolektivnim sporovima. Shodno potrebama klijenata i zahtjevima za brzo prilagođavanje organizacije rada tržišnoj situaciji savjetujemo naše klijente u vezi sa reorganizacijom radnih mjesta, pripremom opštih akata poslodavaca i sprovođenjem postupka prestanka ugovora o zapošljavanju. Dnevno savjetujemo poslodavce i radnike, što nam omogućuje sveobuhvatno otkrivanje i rješavanje problema u vezi sa radnim pravom.

Stručnjaci, koji pokrivaju područje radnog prava:

Lokacija i kontakt

Neposredna blizina svih značajnih sudskih, upravnih i drugih institucija omogućava nam da efikasno ostvarujemo interese naših klijenata.

Odvetniška družba Andrić o.p. – d.o.o.
Štefanova ulica 13A
1000 Ljubljana, Slovenija

tel: +386 1 43 00 333
fax: +386 1 43 00 320

email: [email protected]

© Andric 2017