Finančno pravo

Ponujamo pravno svetovanje pri pridobivanju vseh vrst finančnih sredstev kakor tudi pri prestrukturiranju finančnih obveznosti. Ključni del finančnega prava je prav urejanje razmerij med posojilodajalci in posojilojemalci, s tem je neločljivo povezano tudi svetovanje v zvezi z instrumenti zavarovanja plačil, kot so zastavne pravice, poroštva, menice in podobno. Stranke zastopamo v sporih s področja meničnega prava kot tudi v sodnih ali zunajsodnih postopkih za izterjavo terjatev ali obrambo pred neupravičenimi terjatvami tretjih oseb.

Strokovnjaki, ki pokrivajo področje finančnega prava:

Lokacija in kontakt

Neposredna bližina vseh pomembnih sodnih, upravnih in drugih ustanov nam omogoča učinkovito uveljavljanje interesov naših strank.

Odvetniška družba Andrić o.p. – d.o.o.
Štefanova ulica 13A
1000 Ljubljana, Slovenija

tel: +386 1 43 00 333
fax: +386 1 43 00 320

email: [email protected]

© Andric 2017