Finansijsko pravo

Našim klijentima nudimo pravno savjetovanje u vezi sa dobijanjem finansijskih sredstava svih vrsta i restrukturiranjem finansijskih obaveza. Ključni dio finansijskog prava je uređivanje odnosa između zajmodavca i zajmoprimca, a to je neodvojivo vezano za savjetovanje u vezi sa instrumentima obezbjeđivanja naplate, na primjer u vezi sa založnim pravom, jemstvom, menicama i tome sličnim. To uključuje i zastupanje u sporovima meničnog prava i zastupanje u sudskim i vansudskim postupcima za naplatu potraživanja ili odbranu od neosnovanih potraživanja trećih lica.

Stručnjaci, koji pokrivaju područje finansijskog prava:

Lokacija i kontakt

Neposredna blizina svih značajnih sudskih, upravnih i drugih institucija omogućava nam da efikasno ostvarujemo interese naših klijenata.

Odvetniška družba Andrić o.p. – d.o.o.
Štefanova ulica 13A
1000 Ljubljana, Slovenija

tel: +386 1 43 00 333
fax: +386 1 43 00 320

email: [email protected]

© Andric 2017