Nekretnine

Učesnici tržišta nekretnina nas redovno angažuju u okviru domaćih i međunarodnih transakcija vezanih za nekretnine. Naša stručna podrška je obično potrebna već u fazi pravnog due diligence-a nekretnina, međutim našim klijentima shodno principu predostrožnosti pomažemo i sa primjenom odgovarajućih instrumenata obezbjeđenja, gdje izdvajamo saradnju sa javnim bilježnicima, koji sprovode nekretninske poslove na način koji je za naše klijente najsigurniji. Područje nekretnina je u bliskoj vezi sa područjem građevinskog prava, što nam omogućava postizanje sinergijskih efekata za naše klijente.

Stručnjaci, koji pokrivaju područje nekretnina:

Lokacija i kontakt

Neposredna blizina svih značajnih sudskih, upravnih i drugih institucija omogućava nam da efikasno ostvarujemo interese naših klijenata.

Odvetniška družba Andrić o.p. – d.o.o.
Štefanova ulica 13A
1000 Ljubljana, Slovenija

tel: +386 1 43 00 333
fax: +386 1 43 00 320

email: [email protected]

© Andric 2017