Upravni in davčni postopek

Našim strankam, in sicer tako pravnim kot tudi fizičnim osebam, nudimo kakovostne storitve svetovanja in zastopanja v vseh vrstah upravnih in davčnih postopkov pred upravnimi organi in finančno upravo ter v upravnih sporih pred upravnim sodiščem. Z bogatimi izkušnjami, zlasti na področju najrazličnejših vrst inšpekcijskih nadzorov, v največji možni meri zaščitimo interese in pravice zavezancev. Z namenom celovitega pravnega varstva naših strank sodelujemo tudi s priznanimi davčnimi in drugimi strokovnjaki.

Strokovnjaki, ki pokrivajo področje upravnih in davčnih postopkov:

Lokacija in kontakt

Neposredna bližina vseh pomembnih sodnih, upravnih in drugih ustanov nam omogoča učinkovito uveljavljanje interesov naših strank.

Odvetniška družba Andrić o.p. – d.o.o.
Štefanova ulica 13A
1000 Ljubljana, Slovenija

tel: +386 1 43 00 333
fax: +386 1 43 00 320

email: [email protected]

© Andric 2017