Upravni i poreski postupak

Našim klijentima, i to kako pravnim, tako i fizičkim licima pružamo kvalitetne usluge savjetovanja i zastupanja u svim vrstama upravnih i poreskih postupaka pred upravnim organima i poreskom upravom, kao i u upravnim sporovima pred upravnim sudom. Zahvaljujući bogatom iskustvu, naročito na području najrazličitijih vrsta inspekcijskih nadzora, u najvećoj mogućoj mjeri štitimo interese i prava obveznika. U svrhu sveobuhvatne pravne zaštite naših klijenata sarađujemo i sa priznatim poreskim i drugim stručnjacima.

Stručnjaci, koji pokrivaju područje upravnih i poreskih postupaka:

Lokacija i kontakt

Neposredna blizina svih značajnih sudskih, upravnih i drugih institucija omogućava nam da efikasno ostvarujemo interese naših klijenata.

Odvetniška družba Andrić o.p. – d.o.o.
Štefanova ulica 13A
1000 Ljubljana, Slovenija

tel: +386 1 43 00 333
fax: +386 1 43 00 320

email: [email protected]

© Andric 2017